SPM Timetable

Stay aware and ahead on upcoming education events Return to Calendar « Return to Calendar

Event Calendar


Timetable


Filters by Category:
× Clear Filter
14/10 Mon
No Events
8:00 AM - 10:30 AM
Lukisan Kejuruteraan
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Grafik Komunikasi Teknikal
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Grafik Berkomputer
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Produksi Multimedia
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Hiasan Dalaman Asas
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Seni Reka Tanda
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Tanaman Makanan
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Landskap dan Nurseri
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Pemprosesan Makanan
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Katering dan Penyajian
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Rekaan dan Jahitan Pakaian
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Menservis Automobil
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Kimpalan Arka dan Gas
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Pendawaian Domestik
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Kerja Paip Domestik
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Membuat Perabot
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Pembinaan Domestik
Kertas 1
11:15 AM - 12:15 AM
English for Science and Technology (Aneka Pilihan)
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Sains Rumah Tangga
Kertas 1
2:00 PM - 4:15 PM
Usul al-Din
Kertas 1
2:00 PM - 3:15 PM
English for Science and Technology
Kertas 1
15/10 Tue
No Events
8:00 AM - 9:15 AM
Sains Sukan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
8:00 AM - 9:30 AM
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 1
8:00 AM - 9:30 AM
Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 1
8:00 AM - 9:30 AM
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Kertas 1
8:00 AM - 9:15 AM
Pengajian Keusahawanan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
11:15 AM - 12:30 PM
Pendidikan Seni Visual - Teori Seni (Aneka Pilihan)
Kertas 1
2:00 PM - 4:30 PM
Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 2
2:00 PM - 5:00 PM
Bahasa Punjabi
2:00 PM - 4:30 PM
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Pengajian Keusahawanan
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Sains Sukan
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Asas Kelestarian
Kertas 1
16/10 Wed
No Events
8:00 AM - 9:15 AM
Bahasa Arab
Kertas 1
8:00 AM - 9:45 AM
Bahasa Cina
Kertas 1
8:00 AM - 9:45 AM
Bahasa Tamil
Kertas 1
2:00 PM - 4:15 PM
Al-Lughah al-'Arabiah al-Mu'asirah
Kertas 1
2:00 PM - 4:15 PM
Bahasa Cina
Kertas 2
2:00 PM - 4:15 PM
Bahasa Tamil
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Turath Bahasa Arab
Kertas 1
2:00 PM - 4:30 PM
Bahasa Arab
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Bahasa Iban
2:00 PM - 4:30 PM
Bahasa Kadazandusun
17/10 Thu
No Events
8:00 AM - 10:30 AM
Kesusasteraan Tamil
8:00 AM - 10:30 AM
Kesusasteraan Cina
8:00 AM - 10:30 AM
Kesusasteraan Melayu
8:00 AM - 10:30 AM
Literature in English
8:00 AM - 9:30 AM
Maharat al-Quran
Kertas 2
11:15 AM - 12:30 PM
Geografi (Aneka Pilihan)
Kertas 1
2:00 PM - 4:00 PM
Geografi
Kertas 2
5/11 Tue
No Events
8:00 AM - 10:15 AM
Bahasa Melayu
Kertas 1
2:00 PM - 4:30 PM
Bahasa Melayu
Kertas 2
6/11 Wed
No Events
8:00 AM - 9:45 AM
Bahasa Inggeris
Kertas 1
10:30 AM - 12:45 PM
Bahasa Inggeris
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Pertanian
Kertas 1
7/11 Thu
No Events
8:00 AM - 9:15 AM
Mathematics (Aneka Pilihan)
Kertas 1
10:00 AM - 12:30 AM
Mathematics
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Bible Knowledge
2:00 PM - 4:30 PM
Turath Al-Quran dan Al-Sunnah
Kertas 1
2:00 PM - 4:30 PM
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
Kertas 1
13/11 Wed
No Events
8:00 AM - 10:00 AM
Pendidikan Islam
Kertas 1
8:00 AM - 10:15 AM
Al-Syariah
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Pendidikan Moral
Kertas 1
8:00 AM - 10:30 AM
Pendidikan Syari'ah Islamiah
Kertas 2
8:00 AM - 10:30 AM
Turath Dirasat Islamiah
Kertas 1
2:00 PM - 3:15 PM
Pendidikan Syari'ah Islamiah (Aneka Pilihan)
Kertas 1
2:00 PM - 3:40 PM
Pendidikan Islam
Kertas 2
14/11 Thu
No Events
8:00 AM - 10:00 AM
Additional Mathematics
Kertas 1
2:00 PM - 4:30 PM
Additional Mathematics
Kertas 2
18/11 Mon
No Events
8:00 AM - 9:00 AM
Sejarah (Aneka Pilihan)
Kertas 1
10:00 AM - 12:30 AM
Sejarah
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Reka Cipta
Kertas 1
2:00 PM - 4:30 PM
Pendidikan Muzik
Kertas 1
19/11 Tue
No Events
8:00 AM - 11:00 AM
Pendidikan Seni Visual - Seni Halus
Kertas 2
2:00 PM - 5:00 PM
Sejarah
Kertas 3
20/11 Wed
No Events
8:00 AM - 9:15 PM
Tasawwur Islam
Kertas 1
10:00 AM - 12:30 AM
Tasawwur Islam
Kertas 2
2:00 PM - 4:30 PM
Sains Komputer
Kertas 1
21/11 Thu
No Events
8:00 AM - 9:15 PM
Chemistry (Aneka Pilihan)
Kertas 1
8:00 AM - 9:15 PM
Additional Science (Aneka Pilihan)
Kertas 1
10:00 AM - 12:30 AM
Chemistry
Kertas 2
10:00 AM - 12:30 AM
Additional Science
Kertas 2
2:00 PM - 3:30 PM
Chemistry (Amali Bertulis)
Kertas 3
2:00 PM - 3:30 PM
Additional Science (Amali Bertulis)
Kertas 3
25/11 Mon
No Events
8:00 AM - 9:15 PM
Perniagaan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
8:00 AM - 9:15 PM
Biology (Aneka Pilihan)
Kertas 1
10:00 AM - 12:15 PM
Perniagaan
Kertas 2
10:00 AM - 12:30 PM
Biology
Kertas 2
2:00 PM - 3:30 PM
Biology (Amali Bertulis)
Kertas 3
26/11 Tue
No Events
8:00 AM - 9:15 PM
Ekonomi (Aneka Pilihan)
Kertas 1
10:00 AM - 12:15 PM
Ekonomi
Kertas 2
2:00 PM - 4:15 PM
Manahij al-'Ulum al-Islamiah
27/11 Wed
No Events
8:00 AM - 9:15 PM
Science (Aneka Pilihan)
Kertas 1
8:00 AM - 9:15 PM
Physics (Aneka Pilihan)
Kertas 1
10:00 AM - 12:30 PM
Science
Kertas 2
10:00 AM - 12:30 PM
Physics
Kertas 2
2:00 PM - 3:30 PM
Physics (Amali Bertulis)
Kertas 3
28/11 Thu
No Events
8:00 AM - 9:15 PM
Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan)
Kertas 1
10:00 AM - 12:30 PM
Prinsip Perakaunan
Kertas 2
2:00 PM - 4:15 PM
Al-Adab wa al-Balaghah