13/11 Tue
No Papers
8:00 AM - 10:15 AM
Bahasa Melayu - Kertas 1 1103/1
11:00 AM - 12:15 PM
Pendidikan Seni Visual - Teori Seni - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 2611/1
2:00 PM - 4:30 PM
Bahasa Melayu - Kertas 2 1103/2
14/11 Wed
No Papers
8:00 AM - 9:45 AM
Bahasa Inggeris - Kertas 1 1119/1
10:30 AM - 12:45 PM
Bahasa Inggeris - Kertas 2 1119/2
2:00 PM - 3:15 PM
Bahasa Arab - Kertas 1 2361/1
2:00 PM - 3:45 PM
Bahasa Cina - Kertas 1 6351/1
2:00 PM - 3:45 PM
Bahasa Tamil - Kertas 1 6354/1
15/11 Thu
No Papers
8:00 AM - 9:15 AM
Mathematics - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 1449/1
10:00 AM - 12:30 PM
Mathematics - Kertas 2 1449/2
2:00 PM - 4:15 PM
Bahasa Cina - Kertas 2 6351/2
2:00 PM - 4:15 PM
Bahasa Tamil - Kertas 2 6354/2
2:00 PM - 4:30 PM
Bahasa Arab - Kertas 2 2361/2
2:00 PM - 4:30 PM
Bahasa Iban 6356
2:00 PM - 4:30 PM
Bahasa Kadazandusun 6357
2:00 PM - 5:00 PM
Bahasa Punjabi 9378
19/11 Mon
No Papers
8:00 AM - 9:00 AM
Sejarah - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 1249/1
10:00 AM - 12:30 PM
Sejarah - Kertas 2 1249/2
21/11 Wed
No Papers
8:00 AM - 11:00 AM
Sejarah - Kertas 3 1249/3
2:00 PM - 3:15 PM
Tasawwur Islam - Kertas 1 5226/1
22/11 Thu
No Papers
8:00 AM - 10:00 AM
Pendidikan Islam - Kertas 1 1223/1
8:00 AM - 10:30 AM
Pendidikan Moral - Kertas 1 1225/1
8:00 AM - 10:30 AM
Pendidikan Syari'ah Islamiah - Kertas 2 5228/2
11:15 AM - 12:30 PM
Pendidikan Syari'ah Islamiah - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 5228/1
11:15 AM - 12:55 PM
Pendidikan Islam - Kertas 2 1223/2
2:00 PM - 4:30 PM
Tasawwur Islam - Kertas 2 5226/2
2:00 PM - 4:30 PM
Bible Knowledge 9221
26/11 Mon
No Papers
8:00 AM - 9:15 AM
Prinsip Perakaunan - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 3756/1
10:00 AM - 12:30 PM
Prinsip Perakaunan - Kertas 2 3756/2
2:00 PM - 4:30 PM
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah - Kertas 1 5227/1
27/11 Tue
No Papers
8:00 AM - 10:00 AM
Additional Mathematics - Kertas 1 3472/1
2:00 PM - 4:30 PM
Additional Mathematics - Kertas 2 3472/2
28/11 Wed
No Papers
8:00 AM - 11:00 AM
Pendidikan Seni Visual - Seni Halus - Kertas 2 2611/2
2:00 PM - 4:30 PM
Pendidikan Muzik - Kertas 1 2621/1
2:00 PM - 4:30 PM
Reka Cipta - Kertas 1 3763/1
29/11 Thu
No Papers
8:00 AM - 9:15 AM
Science - Kertas 1 1511/1
8:00 AM - 9:15 AM
Physics - Kertas 1 4531/1
10:00 AM - 12:30 PM
Science - Kertas 2 1511/2
10:00 AM - 12:30 PM
Physics - Kertas 2 4531/2
2:00 PM - 3:30 PM
Physics - Kertas 3 (Amali Bertulis) 4531/3
3/12 Mon
No Papers
8:00 AM - 9:15 AM
Perniagaan - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 3766/1
8:00 AM - 9:15 AM
Biology - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 4551/1
10:00 AM - 12:15 PM
Perniagaan - Kertas 2 3766/2
10:00 AM - 12:30 PM
Biology - Kertas 2 4551/2
2:00 PM - 3:30 PM
Biology - Kertas 3 (Amali Bertulis) 4551/3
4/12 Tue
No Papers
8:00 AM - 10:30 AM
Literature in English 2205
8:00 AM - 10:30 AM
Kesusasteraan Melayu 2215
8:00 AM - 10:30 AM
Kesusasteraan Cina 9216
8:00 AM - 10:30 AM
Kesusasteraan Tamil 9217
11:15 AM - 12:30 PM
Geografi - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 2280/1
11:15 AM - 12:30 PM
Pengajian Keusahawanan - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 3754/1
2:00 PM - 4:00 PM
Geografi - Kertas 2 2280/2
2:00 PM - 4:00 PM
Pengajian Keusahawanan - Kertas 2 3754/2
5/12 Wed
No Papers
8:00 AM - 9:15 AM
Chemistry - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 4541/1
8:00 AM - 9:15 AM
Additional Science - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 4561/1
10:00 AM - 12:30 PM
Chemistry - Kertas 2 4541/2
10:00 AM - 12:30 PM
Additional Science - Kertas 2 4561/2
2:00 PM - 3:30 PM
Chemistry - Kertas 3 (Amali Bertulis) 4541/3
2:00 PM - 3:30 PM
Additional Science - Kertas 3 (Amali Bertulis) 4561/3
6/12 Thu
No Papers
8:00 AM - 9:30 AM
Maharat al-Quran - Kertas 2 5302/2
8:00 AM - 10:30 AM
Lukisan Kejuruteraan - Kertas 1 3759/1
8:00 AM - 10:30 AM
Grafik Komunikasi Teknikal - Kertas 1 3771/1
8:00 AM - 10:30 AM
Pembinaan Domestik - Kertas 1 7101/1
8:00 AM - 10:30 AM
Membuat Perabot - Kertas 1 7102/1
8:00 AM - 10:30 AM
Kerja Paip Domestik - Kertas 1 7103/1
8:00 AM - 10:30 AM
Pendawaian Domestik - Kertas 1 7104/1
8:00 AM - 10:30 AM
Kimpalan Arka dan Gas - Kertas 1 7105/1
8:00 AM - 10:30 AM
Menservis Automobil - Kertas 1 7106/1
8:00 AM - 10:30 AM
Menservis Motosikal - Kertas 1 7107/1
8:00 AM - 10:30 AM
Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara - Kertas 1 7108/1
8:00 AM - 10:30 AM
Menservis Peralatan Elektrik Domestik - Kertas 1 7109/1
8:00 AM - 10:30 AM
Rekaan dan Jahitan Pakaian - Kertas 1 7201/1
8:00 AM - 10:30 AM
Katering dan Penyajian - Kertas 1 7202/1
8:00 AM - 10:30 AM
Pemprosesan Makanan - Kertas 1 7203/1
8:00 AM - 10:30 AM
Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut - Kertas 1 7204/1
8:00 AM - 10:30 AM
Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak - Kertas 1 7205/1
8:00 AM - 10:30 AM
Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik - Kertas 1 7206/1
8:00 AM - 10:30 AM
Landskap dan Nurseri - Kertas 1 7301/1
8:00 AM - 10:30 AM
Akuakultur dan Haiwan Rekreasi - Kertas 1 7302/1
8:00 AM - 10:30 AM
Tanaman Makanan - Kertas 1 7303/1
8:00 AM - 10:30 AM
Seni Reka Tanda - Kertas 1 7401/1
8:00 AM - 10:30 AM
Hiasan Dalaman Asas - Kertas 1 7402/1
8:00 AM - 10:30 AM
Produksi Multimedia - Kertas 1 7403/1
8:00 AM - 10:30 AM
Grafik Berkomputer - Kertas 1 7404/1
11:15 AM - 12:30 PM
Ekonomi - Kertas 1 (Aneka Pilihan) 3767/1
2:00 PM - 4:15 PM
Ekonomi - Kertas 2 3767/2
10/12 Mon
No Papers
8:00 AM - 9:15 AM
Sains Sukan - Kertas 1 4572/1
8:00 AM - 9:30 AM
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal - Kertas 1 3760/1
8:00 AM - 9:30 AM
Pengajian Kejuruteraan Awam - Kertas 1 3761/1
8:00 AM - 9:30 AM
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik - Kertas 1 3762/1
2:00 PM - 4:30 PM
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal - Kertas 2 3760/2
2:00 PM - 4:30 PM
Pengajian Kejuruteraan Awam - Kertas 2 3761/2
2:00 PM - 4:30 PM
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik - Kertas 2 3762/2
2:00 PM - 4:30 PM
Asas Kelestarian - Kertas 1 3768/1
2:00 PM - 4:30 PM
Sains Sukan - Kertas 2 4572/2
12/12 Wed
No Papers
8:00 AM - 10:30 AM
Pertanian - Kertas 1 3729/1
8:00 AM - 10:30 AM
Sains Rumah Tangga - Kertas 1 3769/1
2:00 PM - 4:30 PM
Sains Komputer - Kertas 1 3770/1
13/12 Thu
No Papers
8:00 AM - 9:15 AM
English for Science and Technology - Kertas 1 6355/1
10:15 AM - 11:15 AM
English for Science and Technology - Kertas 2 (Aneka Pilihan) 6355/2